G+ är en klubb för alla som älskar sport och fritid – oavsett om det är de bästa erbjudandena eller den häftigaste utrustningen man är ute efter. Ett medlemskap i G+ ger kunderna rabatt på utvalda medlemsprodukter, spännande erbjudanden och nyhetsbrev med information, tips och råd. Medlemmarna blir också inbjudna till temakvällar och kundkvällar och får möjlighet att tjuvstarta erbjudanden före alla andra.


Mål

Vi ville skapa ett bonusprogram som skulle innebära en förbättring av det kundklubbskoncept som vi redan hade. Vi ville förbättra konceptet genom att erbjuda något mer exklusivt, och inte minst bygga upp lojalitet. Vi ville göra något annat än våra konkurrenter, erbjuda något mer än bara ett nyhetsbrev. Inte minst ville vi hålla fast vid vårt viktigaste fokusområde, nämligen att locka så många kunder som möjligt till våra butiker.

Verkningsmedel

Oculos har hållit i alla trådar från början till slut: allt från strategi, konceptutveckling och planering till implementering av verktyget Oculos Dialog och produktion av innehåll. Oculos har fyllt en viktig funktion som vår förlängda arm på marknadsavdelningen och bistått oss på G-Sport när vi inte själva hade kapacitet. Dessutom har Oculos hjälpt oss att lösa flera interna systemutmaningar, bland annat när det gäller våra kassasystem.

Resultat

Vi har varit mycket nöjda med resultaten av vårt bonusprogram. Vi ser att det finns ett nära samband mellan ökad omsättning och vilken kommunikation vi skickar ut till medlemmarna i G+. Ingen annan av våra marknadsföringskanaler ger så förutsägbara samband mellan handling och effekt som vårt digitala bonusprogram G+.
Nilleklubben lanserades till påsken 2013 och har nått stora framgångar under det senaste året genom att bygga upp ett lojalitetskoncept i form av en kundklubb som idag har över 700 000 medlemmar i Norden. Nilleklubben är idag en helt avgörande och kritisk faktor för fortsatta framgångar för Nille. Nille har nått dessa framgångar genom att formulera kritiska problemställningar och genom att aktivt använda Nilleklubben för att rekrytera medlemmar. Därefter har de inlett en dialog med sina medlemmar genom personliga e-postmeddelanden som är anpassade efter kundens köphistorik och vanor och skapat engagemang genom stickmönster, inspiration, kunskap och sociala medier, samt ett träffande koncept för den aktuella målgruppen.


Mål

Mot bakgrund av de utmaningar som Nille identifierade genom lönsamhetsanalyser och kvalitativa och kvantitativa marknadsanalyser definierades följande som överordnade och långsiktiga mål för Nilles kundklubb: lojalare kunder, högre besöksfrekvens, ökade snittköp per kund och mer effektiva kampanjer som leder till lägre kontaktpris per kund.

Verkningsmedel

Nille inriktade sig på att ha en låg och enkel tröskel för att anmäla sig, bra och tydliga fördelar samt bra koncept som skiljer ut sig från konkurrenterna och ger kunderna något ”extra”. Fokus på personlig dialog och inte bara call to action-innehåll utan även inspiration och återkoppling. Man såg också vikten av att aktivt använda databasen för att hämta in kvantitativ information om kundens köpmönster och behov, samt preferenser vad gäller kundklubbens innehåll och design.

 

Resultat

Nilleklubben har uppnått målen och vida överträffat alla förväntningar man hade. Dessutom har Nilleklubben i stor utsträckning bidragit till att lösa de utmaningar som Nille stod inför. Nilleklubben hade strax före utgången av 2015 hela 700 000 lojala medlemmar. Dessutom har Nille köphistorik för alla medlemmar, vilket ger en värdefull och bra kampanjutvärdering under hela året.


badge 2014 - Guld - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/G-Sport
Integrerad kampanj
badge 2013 - Guld - Max Marketing Mix
Plantagens kundklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Silver - Max Marketing Mix
Nilleklubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Brons - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julkalender 2014
Engångsprojekt